Chúng tôi chỉ ghi nhận khi bạn hoàn tất thông tin thanh toán